Visie en werkwijze

Wij hanterenals uitgangspunt dat we te maken heb met twee zelfstandige gelijkwaardige personen met eigen ambities, ervaringen en gevoelens en die gemotiveerd zijn ´iets’ wat tussen hen in is komen te staan in hun relatie en dat hen van elkaar verwijderd houdt samen op te ruimen. Jullie trekken daarbij onder eigen verantwoordelijkheid  samen conclusies  hoe het al dan niet verder moet.

De technieken die we toepassen zijn erop gericht jullie autonomie te versterken en jullie in staat te stellen je  empatisch (invoelend)  vermogen ten opzichte van elkaar te versterken en op basis daarvan te komen tot erkenning en waardering van elkaars uniciteit.Wij zijn  de gesprekleiders die de inbreng van beiden samenvatten en die door vragen te stellen het gesprek op constructieve wijze structureren. We bewaren daarbij volledig onze onpartijdigheid en we geven dan ook nooit ongevraagde inhoudelijke adviezen. Beter nog dan het woord ‘onpartijdig’ als etiket voor de mediator is het begrip ‘dubbele partijdigheid’ op ons van toepassing omdat ik er volledig op gericht ben jullie beiden  volledig tot je recht te laten komen.

Het belang van communicatie

Communicatie, openheid en met elkaar praten zijn bouwstenen voor een relatie. Eigenlijk kunnen we zeggen dat elk gedrag in een relatie communicatie is. We zenden voortdurend boodschappen naar elkaar uit en daardoor beïnvloeden we het gedrag van de ander. Grofweg onderscheiden we twee soorten communicatie: die door middel van woorden, verbake communicatie, en dat wat we 'uitstralen', de non-verbale communicatie. Onderzoek laat zien dat juist door de non-verbale communicatie de meeste informatie-uitwisseling plaatsvindt. Intiminteit, een gevoel van verbondenheid, met elkaar over persoonlijke dingen kunnen praten, vertrouwen en wederzijds begrip: Deze elementen zijn van belang voor een goede relatie. Hierin speelt communicatie een cruciale rol. Om ons leven te delen met een ander is belangrijk om duidelijk met elkaar te communiceren, maar dit is soms ook moeilijk, omdat we bijvoorbeeld verwachtingen, bedoelingen en wensen hebben die hun oorsprong vinden in ons verleden.

En dat is ook niet zo vreemd. Ons drukke leven, studie werk en vrienden, eisen veel energie, waardoor we soms de tijd of zin niet kunnen maken om rustig met onze partner te praten. Toch is het belangrijk om dit wel te doen, want met name slechte communicatie in een relatie zal uiteindelijk negatieve en dus ongewenste gevolgen hebben. Het kan leiden tot een situatie waarin partners elkaar niet meer begrijpen of voortdurend in verwijten vervallen. Hierdoor worden de mogelijke ontstane problemen niet opgelost en blijven we handelen in een vicieuse cirkel. Dan groeien we verder uit elkaar, wat uiteindelijk kan leiden tot beëindiging van de relatie.

Een goed gesprek

Kun je duidelijke boodschappen geven? Ben je goed in luisteren, kun je de boodschap van je partner goed teruggeven? Sta je niet alleen open voor goed nieuws, maar ook voor minder goed nieuws? Kun je incasseren? Bij een goed gesprek komt meer kijken dan alleen je hart luchten. Het is goed om de communicatieregels en -voorwaarden te kennen. Daarbij is het belangrijk dat beide partners elkaar begrijpen en respecteren. Door voor elkaar open te staan, naar elkaar te luisteren en elkaar proberen te begrijpen, komt een goede communicatie tussen elkaar tot stand. Maar het is net zo belangrijk om jouw gevoelens en gedachten over de relatie te accepteren. En dit maakt communicatie nu juist zo lastig. Goede communicatie is vooral een manier van 'geven' en 'nemen'. De eerste stapzet je zelf; stel jezelf open op en neem jouw gedachten en gevoelens serieus. Wees ook bereid om op die manier naar je partner te luisteren en te willen begrijpen.

Communicatieregels:

* Probeer wat je zegt en doet met elkaar in overeenstemming te laten zijn.

* Wees concreet en specifiek in plaats van vaag en algemeen.

* Begin met vragen, in plaats van met een conclusie.

* Neem pas een standpunt in als er geen vragen meer zijn.

* Luister, en houd rekening met de persoonlijkheid van de ander.

* Geef een signaal dat duidelijk maakt dat de boodschap is overgekomen.

* Communiceer ook over de manier van communiceren.

* Oogcontact en een aandachtig lichaam verhogen de kans op succes.

* Zorg dat de tijd en de situatie geschikt zijn.

Risico-momenten

* Willen praten wanneer het je partner niet uitkomt.

* Verschillen in doelen: wil je alleen je verhaal kwijt en dat er naar je geluisterd wordt, of zoek je juist naar oplossingen voor een probleem?

* Jezelf niet durven laten zien of niet voor jezelf durven op te komen.

* Niet werkelijk luisteren naar wat de ander zegt, waardoor de één zich niet begrepen voelt of de ander de partner niet kan of wil begrijpen.

* Te veel verwachten en veronderstellen van de ander in plaats van zoeken naar waar jij en je partner elkaar in de relatie zouden kunnen vinden.

* Te veel uitgaan van zelfsprekendheden ('zo hoort het te zijn').

* Verwijten, verdedigen of aanvallen.

* Gemis aan vertrouwen (bijvoorbeeld omdat er al te veel is gebeurd)

Tips voor goede communicatie

* Gun elkaar de kans om te spreken en luister.

* Geduld openheid en respect.

* Laat elkaar uitspreken en spreek om de beurt.

* Maak van een debat een dialoog.

* Leer elkaar te accepteren in het anders zijn. Zie de verschillen als een uitdaging.                   

*Probeer elkaar te begrijpen, maar je hoeft het niet met elkaar eens te zijn.

U bevindt zich hier: Home Over ons Visie en werkwijze