Verschil tussen mediation en relatietherapie

In tegenstelling tot relatietherapie gaat mediation geheel uit van de autonomie van beide partners. De mediator is geen therapeut die een methode klaar heeft liggen die toegepast kan worden met als uitkomst een verbeterde relatie. Een therapie veronderstelt bij voorbaat dat er sprake is van een zieke relatie die genezen moet worden. 

Bij mediation is het uitgangspunt twee zelfstandige gelijkwaardige personen met eigen ambities, ervaringen en gevoelens die gemotiveerd zijn´iets’ wat tussen hen in is komen te staan in hun relatie en dat hen van elkaar verwijderd houdt samen op te ruimen en daarbij onder eigen verantwoordelijkheid hierover samen conclusies te trekken hoe het al dan niet verder moet.

De technieken die door de mediator worden toegepast zijn erop gericht de autonomie van beide partners te versterken, hen in staat te stellen hun empatisch (invoelend)  vermogen ten opzichte van elkaar te versterken en op basis daarvan te komen tot erkenning en waardering van elkaars uniciteit.

De mediator is de gespreksleider die de inbreng van beiden samenvat en door vragen te stellen het gesprek op constructieve wijze structureert.

De mediator bewaart daarbij volledig zijn onpartijdigheid en geeft dan ook nooit ongevraagde inhoudelijke adviezen. Beter nog dan het woord ‘onpartijdig’ als etiket voor de mediator is het begrip ‘dubbele partijdigheid’ , omdat de mediator er volledig op gericht is beide partners volledig tot hun recht te laten komen.

 

  • Relatietherapie is een vorm van psychotherapie waarbij er van uit gegaan wordt dat de oorzaak van de relatieproblemen gelegen is in een stoornis bij een van de partners of bij beiden. Het zou daarbij bijvoorbeeld kunnen gaan om agressiviteit, depressiviteit, angststoornissen of andere fobieën. De therapeut stelt een diagnose en stelt een behandelingsmethode voor waarbij het oogmerk is om de partners en daarmee de relatie weer ‘gezond’ te maken. Hierbij worden soms ook aparte sessies gehouden met een van beide partners en soms worden er ook ‘derden’ bij betrokken (systeemtherapie) Het doel daarbij  is om nieuwe omgangspatronen in te slijpen en aan te leren.
  • Een mediator gaat er van uit dat de essentie van het relatieprobleem een communicatiestoornis is. Hij helpt de partners weer met elkaar te communiceren. Het uitgangspunt daarbij is dat beide partners gezond en autonoom zijn. Zij hebben slechts deskundige ondersteuning nodig bij het begrijpen van hun eigen en elkaars gedachten en gevoelens. 
U bevindt zich hier: Home Weekendmediation Mediation of relatietherapie?