Programma Weekendmediation

Tijdens een mediationweekend op De Wildenberg wordt u in de gelegenheid gesteld om te werken aan uw relatie. Onder professionele begeleiding van twee mediators gaat u met elkaar in gesprek over de toekomst. Hoe wilt u dat het met uw relatie verder moet?

Welke problemen doen zich voor? Wilt u verder met uw relatie en zo ja, hoe dan? En zo niet, hoe moet het dan verder? Ook kan het zijn dat u al besloten heeft om uit elkaar te gaan, maar moet een goede oplossing worden gevonden in het belang van de kinderen. We gaan dan werken aan de vormgeving van een omgangsregeling.
 
De mediators helpen u te verkennen welke keuzemogelijkheden er zijn en hoe u met elkaar tot overeenstemming kunt komen over een vernieuwde toekomst. Er is uitdrukkelijk geen sprake van enige vorm van therapie, maar uitsluitend van gesprekken op basis van gelijkwaardigheid.
Uw eigen inbreng in het proces is maximaal. Voor de inhoud van de oplossingen bent u geheel zelf verantwoordelijk. De mediator is volstrekt onafhankelijk en geeft geen ongevraagde adviezen. Hij is uitsluitend procesbegeleider.

Tijdens het weekend vinden vier gespreksbijeenkomsten plaats waarin jullie de volledige aandacht krijgen van een deskundige MfN mediators die er voor zorgen dat julie gesprek een constructief verloop krijgt. Tijdens het eerste gesprek op vrijdagavond vindt een eerste inventarisatie plaats van de te bespreken onderwerpen.

Dit gebeurt geheel in overeenstemming met de criteria die hiervoor gelden vanuit de beroepsgroep van mediators in Nederland, het NMI (www.MfN-register.nl ) Op zaterdagochtend en zaterdagmiddag zijn er twee mediationgesprekken en op zondagochtend vindt een afrondend gesprek plaats waarin de afspraken worden vastgelegd en op papier gezet.

Tijdens het weekend, waarin u geheel intern bent op “De Wildenberg”, vinden verschillende gesprekken plaats in bijzijn van de mediators (*).

Standaardprogramma op basis van 6-8 uur mediation (naar behoefte aan te passen)

vrijdagavond:
19.00 uur
20.00 uur
 
aankomst op De Wildenberg
kennismakingsgesprek + bespreken programma (*)
zaterdag:
8.30 uur
9.30 – 11.30 uur
12.30 uur
14.30 – 16.30 uur
19.00 uur
 
ontbijt
eerste mediationgesprek (*)
lunch + wandeling in het Reestdal
tweede mediationgesprek(*)
diner in naburig restaurant
zondag:
9.00 uur
10.00 – 11.30 uur
12.30 – 16.00 uur
 
ontbijt
slotgesprek met afspraken(*)
lunch + wandeling + vertrek

De gezamenlijke kosten voor een weekend zijn €1950 (alles inbegrepen, excl. BTW)

U bevindt zich hier: Home Weekendmediation Programma