Waarom Mediation?

Heel vaak worden problemen in een relatie veroorzaakt door communicatieproblemen. Je hebt het gevoel dat er niet (meer) naar je geluisterd wordt. Dat de ander niet begrijpt wat jij bedoelt en dat dingen verkeerd worden uitgelegd. 

Je kan het gevoel hebben dat je al van alles hebt geprobeerd, maar dat je niet verder komt. Het lijkt soms wel alsof de zelfde gesprekken zich steeds maar weer blijven herhalen. Je kunt er moedeloos en soms zelfs wanhopig van worden. Als je er al met andere mensen over praat dan krijg je allerlei adviezen, maar het lijkt wel of het bij jou allemaal niet helpt. Bovendien zegt de ene dit en de ander dat! 

Het lijkt wel of er in jouw relatie meer problemen zijn dan gelukkige momenten.  

Misschien overweeg je zelfs wel om maar een punt achter je relatie te zetten. Wat zou het fijn zijn als  er betrouwbare en deskundige personen zouden zijn die samen met jou en je partner alles eens op een rijtje kon zetten. Mensen die jullie helpen om weer echt naar elkaar te luisteren zodat je in staat bent om oplossingen te bedenken voor al het negatieve dat er tussen jullie is gegroeid. Zijn jullie in staat om je werkelijk in te leven in elkaar en elkaar  te begrijpen en volledig te accepteren zo als je in diepste wezen bent en wil zijn? Het kan nodig zijn dat je in dit gesprek tot nieuwe inzichten komt over elkaar en dat het belangrijk is om daarover nieuwe afspraken te maken. 

In tegenstelling tot relatietherapie gaat mediation geheel uit van de autonomie van beide partners. Wij zijn geen therapeuten die een methode klaar hebben liggen die toegepast  wordt  met als uitkomst een verbeterde relatie. Een therapie veronderstelt bij voorbaat dat er sprake is van een zieke relatie die genezen moet worden. 

Ons uitgangspunt is dat we te maken hebben met  twee zelfstandige gelijkwaardige personen met eigen ambities, ervaringen en gevoelens en die gemotiveerd zijn ´iets’ wat tussen hen in is komen te staan in hun relatie en dat hen van elkaar verwijderd houdt samen op te ruimen. Jullie trekken daarbij onder eigen verantwoordelijkheid  samen conclusies  hoe het al dan niet verder moet.

De technieken die we toepassen zijn erop gericht jullie autonomie te versterken en jullie in staat te stellen je  empatisch (invoelend)  vermogen ten opzichte van elkaar te versterken en op basis daarvan te komen tot erkenning en waardering van elkaars uniciteit.

Wij leiden het gesprek waarbij we de de inbreng van beiden samenvatten. Hierbij stellen we vragen om zo het gesprek constructief te laten verlopen. Soms proberen we via het lemniscaat-communicatiemodel te reconstrueren waar en hoe bij jullie de communicatie is ontspoord.

We bewaren volledig onze onpartijdigheid en we geven dan ook nooit ongevraagde inhoudelijke adviezen. Beter nog dan het woord ‘onpartijdig’ als etiket voor de mediator is het begrip ‘dubbele partijdigheid’ op ons van toepassing omdat we er volledig op gericht zijn jullie beiden volledig tot je recht te laten komen.

U bevindt zich hier: Home Weekendmediation Waarom Mediation?